Sửa Chữa

Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

Tính năng Personal Hotspot trên iOS 8 bị mất, làm sao để lấy lại

Tính năng Personal Hotspot trên iOS 8 bị mất, làm sao để lấy lại?
Thực chất không phải là Apple đã vô hiệu hoá tính năng này, chỉ đơn giản là Apple đã loại bỏ khỏi danh sách các mục cài đặt nếu người dùng chưa kích hoạt chế độ 3G và điền thông tin trạm phát Wi-Fi của bạn mà thôi. Kích hoạt trở lại chế độ này cũng rất đơn giản:
1. Đầu tiên bạn truy cập ứng dụng Setting
Tính năng Personal Hotspot trên iOS 8 bị mất, làm sao để lấy lại?
2. Chọn Cellular
Tính năng Personal Hotspot trên iOS 8 bị mất, làm sao để lấy lại?
3. Bật chức năng Cellular Data, nếu bạn không thấy chức năng Personal Hotspot ở đó, bạn tiếp tục chọn Cellular Data Network.
Tính năng Personal Hotspot trên iOS 8 bị mất, làm sao để lấy lại?
4. Kéo xuống, phía dưới mục Personal Hotspot gõ Uername và Password (đây cũng chính là tên và mật khẩu trạm phát Wi-Fi của thiết bị bạn)
Tính năng Personal Hotspot trên iOS 8 bị mất, làm sao để lấy lại?
5. Sau đó quay trở lại phần Cellular, lúc này tính năng Personal Hotspot đã được kích hoạt trở lại.
Tính năng Personal Hotspot trên iOS 8 bị mất, làm sao để lấy lại?
6. Chọn Personal Hotspot và kích hoạt chế độ này thông qua cổng USB hoặc Wi-Fi & Bluetooth

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét